Jogi háttér

89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet rendelkezik az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról

27/1995. (vii. 25.) nm rendelet

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

2-2004 (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

40-2004 (IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

16-2007 (MüK.5.) SZMM utasítása az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának módosításáról és közzétételéről

15-2007 (MüK.5.) SZMM utasítás az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről

22-2005 (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalóra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményeiről